INGET MILJÖFARLIGT AVFALL I GROVSOPRUMMET (2018-12-06)


Som framgår av de anvisningar som finns anslagna i soprummet, är det INTE tillåtet att där lämna miljöfarligt avfall t.ex. färgrester, olja, bilbatteier m.m.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN TILL ETT SNYGGT SOPRUM!