HJÄLP MOT OÖNSKADE BESÖKARE!! (2021-03-29)


Det har återigen blivit aktuellt att påminna om vikten av att alla ytterdörrar och fönster till våra gemensamma utrymmen hålls stängda och låsta. Ytterdörrar får ABSOLUT INTE ställas upp och lämnas utan uppsikt!!

Föreningen har lagt ner stora resurser och ansträngningar i att förbättra skalskyddet i våra hus genom t.ex. nya lås till entréer och allmänna utrymmen.

SNÄLLA DU - se till att alla ytterdörrar och dörrar i källargångar ständigt hålls stängda !! För säkerhetens skull.

DU ansvarar för att dörren går i lås efter DIG!

Om du finner en uppställd ytterdörr skall du genast stänga den, om inte aktivitet pågår som t.ex. flyttning. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!