MILJÖFARLIGT AVFALL (2021-06-26)


MOBILA MILJÖSTATIONEN TURLISTA 2021 
Tillfällen då du kan lämna dina miljöfarliga sopor, (t.ex. färgburkar, olja, bilbatterier som du inte får slänga i Grovsoprummet), till Mobila Miljöstationen på Hjälmarsvägen 26 vid Årsta torg.

 
Tisdag 10/8 20,00-20,45
Lördag 4/9 13,30-14,30
Onsdag 20/10 18,00-18,45
Lördag 23/10 13,30-14,30