GROVSOPRUMMET (2017-12-24)


För att allt skräp ska få plats i Grovsoprummet krävs faktiskt att vi hjälps åt med att vika eller riva sönder alla kartonger och inte lägga in dom hela. Det gäller ALLA kartonger - möbelkartonger, skokartonger, vinkartonger ..... ALLA!! ... för att ta så lite plats som möjligt.

OBS! Använd gärna också återvinningsstationen på Vättersvägen!